مقالات

کلر زن

کلر زن وسیله ای است که با استفاده از آن کلر به آب اضافه می شود...

سیستم تصفیه آب صنعتی

سیستم تصفیه آب صنعتی برای تصفیه و شیرین کردن آب چاه های عمیق و آب شور دریاها مورد استفاده قرار می گیرد...

سنسور ph

سنسور ph دستگاهی است که از آن در صنایع مختلف استفاده می شود...

سنسور کلر

سنسور کلر یکی از مهم ترین سنسورها برای صنایع مختلفی است که از آب استفاده می کنند...

بیشتر Loading