برند ها
مدل پمپ پریستالتیک

HELIOS AS-VX

برند پمپ پریستالتیک

Fluimac

کاربرد

پزشکی صنایع آب و فاضلاب صنایع کشاورز صنایع غذایی صنایع شیمیایی صنایع رنگ سازی آزمایشگاه ها صنایع داروسازی صنایع نظامی پزشکی صنایع آب و فاضلاب صنایع کشاورز صنایع غذایی صنایع شیمیایی صنایع رنگ سازی آزمایشگاه ها صنایع داروسازی صنایع نظامی

کشور سازنده

ایتالیا

دانلود کاتالوگ محصول

محصولات بیشتر

پمپ پریستالتیک PER

پمپ پریستالتیک Aspenose

پمپ پریستالتیک HELIOS AS-IX